Skolerum
 

Om Skolerum

Bæredygtigt lærerliv for alle

 

Mission
Bæredygtigt lære(r)liv for alle

 

En lærer på seminariet sagde: ”Du skal kunne en meter for at undervise en centimeter”. Dette gælder også, når vi skal lære eleverne at trives, være læringsparate og holde koncentration og fokus.

I dagens folkeskole mødes lærer, pædagog og elev af et stigende pres på at præstere og mindre tid til at forholde sig til stressede situationer.

For mange ubalancerede skift og for lidt reel pause og tid til fordybelse for både lærere og elever. Med et samtidigt krav om inklusion, læreplaner og mindre tid til den enkelte, er der brug for, at skolereformen omsættes på en ny og kreativ måde. 

Glidende overgange mellem: 

Fællesrummet - Læringsrummet - Pauserummet

Mulighed for hjælp fremfor konsekvens.

 

Når vi udsættes for stress, går krop og psyke i forhøjet beredskab – og bliver der - også efter, at det ikke længere er nødvendigt.

Hvis du ikke afstresser krop og sind, vil dit system være i mere eller mindre alarmberedskab og blokere nogle af dine fysiske og mentale ressourcer unødvendigt. Det fører i dagens folkeskole til, at stadigt flere børn og voksne mistrives og får stress, hvilket har høje omkostninger for den enkelte elev, lærer, pædagog, skole og samfundet. 

Jeg ser, at skolereformen har åbnet nye muligheder og meget gennemtestet viden om koblingen mellem krop og sind hentet fra yoga og mindfulness kommer os til gode, når disse skal omsættes. Bevægelse og stilhed, dynamisk læring og rum til alle.

Med et stærkt samarbejde, gensidig supervision og teambuilding kan vi komme langt og skabe synergi i det didaktiske landskab for både pædagoger og lærere. 

 

Sofie Juul Christensen

 
Sofie Juul Christensen
 

Folkeskolelærer, personlig træner, mentor og mor – Kvinde fuld af Blidhedspower med en mission om at skabe øget trivsel og bred integreret sundhed for børn og voksne i og uden for folkeskolen.

Jeg ønsker mig brændende at forene børn og voksne i et fællesskab, hvor der både ude og hjemme er ro og rum til at udvikle sig. De fleste arbejder under et stort pres med øget omskiftelighed og jeg ser, at det desværre for mange betyder, at der ikke er det samme overskud og overblik i dagligdagen.

Jeg trak selv i 2014 stikket ud, søgte væk fra min hektiske hverdag, som lærer i folkeskolen og brugte et år på at fordybe mig i yoga og mindfulness. Samtidig arbejdede jeg på et fritidshjem, hvor jeg havde rig mulighed for at koble det lærte til min pædagogiske praksis med børnene. Det er siden blevet til tre yogauddannelser, en coach/vejlederuddannelse ved DISPUK indenfor det systemisk/narrative felt og flere massage- og meditationskurser - Skolerum.

Tilbage i folkeskolen benytter jeg nu aktivt de redskaber, yoga og mindfulness har givet mig til at forbinde min power og blidhed, så jeg ikke brænder ud. Således bringer jeg mine erfaringer videre i mit pædagogiske, lærerfaglige arbejde under en paraply af kropslige, sanseintegrerende øvelser i mit lærervirke.

Jeg er uddannet folkeskolelærer med bachelor i idræt og er desuden internationalt certificeret aerobic/fitness instruktør og har arbejdet hermed gennem 20 år. Undervejs er jeg blevet internationalt certificeret voksen- og børne/familie yogalærer og videreuddanner mig løbende på bl.a. DISPUK. Jeg superviserer kollegaer på Ørestad Skole og afholder løbende oplæg på andre skoler/institutioner.

Jeg har tidligere arbejdet i psykiatrien som motivations-pædagog og mentor samt kvalificeret mig indenfor Cooperative Learning, Familieklasse-arbejde og Thai yoga massage, hvorfor jeg er vant til at vejlede og motivere på både mentalt og fysisk plan. Jeg har derigennem bred erfaring med inklusionsarbejde og klasserumsledelse. Med lige dele tydelighed og omsorg forstår jeg at rumme den enkelte elev og skabe synergi i klassefællesskabet.

Jeg har gennem tiden dyrket mange forskellige former for sport bl.a. svømning, løb, fitness og stort set alle former for musik, bevægelse og dans. For mig er yoga bindeleddet mellem dem alle og jeg forsøger gennem min egen praksis og undervisning at øge forståelsen for kroppens mange bevægeformer.  Jeg holder af at arbejde temabaseret, opstiller altid konkrete læringsmål og tilpasser undervisningen til den enkeltes forudsætninger og behov.

Sofie Juul Christensen er uddannet folkeskolelærer med liniefag i : Dansk, biologi, Idræt og håndarbejde samt svømmelærer og kursus i sikkerhed i værkstedet/træværksted. Desuden uddannet yogalærer vinyasa 200t og yin yoga 100t samt børne/familie yogalærer.

Hun har undervist alle aldre i bevægelse siden aerobic/fitness for alvor brød frem i 90´erne og har siden videreuddannet sig indenfor både coaching, massage, idræt og dans. 

- Ethvert problem rummer en bagvedliggende værdi og et ønske om forandring. Bred landskabet ud, find sprækkerne og du vil se lyset.